ใครยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ฟังทางนี้ครับ

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ใครยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ฟังทางนี้ครับ

krukaroon
Administrator
       แจ้งนักเรียนที่ยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ทราบ  นักเรียนที่ไม่ส่งงานทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีผลการเรียนเป็น "ร"นะครับ   หากนักเรียนติด "ร" นักเรียนก็ต้องทำบล็อกและทำ exam ส่ง แล้วคะแนนงานมารวมกับคะแนนสอบอีกครั้งหนึ่ง
คือนักเรียนต้องทำอยู่ดีแหละครับ  ดังนั้นใครที่ยังไม่ส่งงานทีให้ส่งได้ภายใน 7 กันยายน พ.ศ. 2555  โดยอัตราส่วนคะแนนถูกตัด
เพราะส่งงานหลังวันที่กำหนดไปส่วนหนึ่งครับ  ส่งหลังก็ดีกว่าไม่ส่งนะครับ
       
     
   
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ใครยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ฟังทางนี้ครับ

krukaroon
Administrator
 แจ้งนักเรียนที่ยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ทราบ  นักเรียนที่ไม่ส่งงานทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีผลการเรียนเป็น "ร"นะครับ   หากนักเรียนติด "ร" นักเรียนก็ต้องทำบล็อกและทำ exam ส่ง แล้วคะแนนงานมารวมกับคะแนนสอบอีกครั้งหนึ่ง
 คือนักเรียนต้องทำอยู่ดีแหละครับ  ดังนั้นใครที่ยังไม่ส่งงานทีให้ส่งได้ภายใน 7 กันยายน พ.ศ. 2555  โดยอัตราส่วนคะแนนถูกตัด
 เพราะส่งงานหลังวันที่กำหนดไปส่วนหนึ่งครับ  ส่งหลังก็ดีกว่าไม่ส่งนะครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ใครยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ฟังทางนี้ครับ

krukaroon
Administrator
In reply to this post by krukaroon
ตอนนี้ขยายเวลาการส่งงานไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14  กันยายน 2555 ให้รีบดำเนินการด่วน นักเรียนมีข้อสงสัยติดต่อครูด่วนครับที่ 0819690238
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ใครยังไม่ส่งบล็อกและคะแนน exam ฟังทางนี้ครับ

JOHN BATON
โปรดให้ความสนใจ!

นี่คือการโฆษณาออนไลน์ที่เป็นสมาชิก, ผู้ให้กู้เงินของรัฐบาลได้รับการอนุมัติและได้รับอนุญาตให้ออกจากที่ให้กู้ยืมเงินหลายชนิดเช่นวันจ่ายส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัย, ธุรกิจ, เงินให้กู้ยืมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้คนที่จริงจังและสนใจที่ราคาไม่แพงต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากจาก 2 %

ติดต่อเราได้วันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่จะเริ่มต้นผ่าน :: hostloan@cash4u.com

ขอบคุณ